Om oss


ORCHIDÉ SÖDRA STATION

Nu är du på Orchidé Massage & Spa | Södra Station – Fatburs Brunnsgata 13, Södermalm Stockholm

Vi har 2 salonger under namnet “Orchidé Massage & Spa” som ligger vid Södra Station och Slussen.

På Södra Station salongen har vi massage, kroppsvård, fransförlängning och dusch.

På Slussen har du allt med plus egen jacuzzi så får ni uppleva riktig spa avdelningen!

Gå till Orchidé Massage & Spa | Slussen hemsida

Tra­ditionell thai­ländsk mas­sage skil­jer sig från den väs­ter­länd­ska massagen på många sätt. Be­hand­lings­tek­nik­en balan­serar och stär­ker krop­pens energi­fält. I thai­massagen ut­sätts muskler­na för punk­tvis och djup­ver­kan­de tryck. Mas­sören an­vän­der både hän­der, föt­ter, knän och arm­bågar för att fri­göra spänn­ingar i musk­ler, väv­na­der och leder. Thai­massagen an­vänds för att öka väl­be­finn­an­det, lätta på spänn­ingar och lin­dra smär­tor. Be­hand­ling­arna syf­tar till att stär­ka häl­san och hål­la sin­net och krop­pen fri från stress och be­svär. Detta le­der effek­tivt till ökad vi­tal­itet och livs­kraft.

På ORCHIDÉ SÖDRA STATION erbjuds thailändsk traditionell massage av massörer med mångårig erfarenhet, utbildade vid Wat Pho-templet i Bangkok.

Om vår bokning på Orchidé Massage & Spa | Södra Station – Södermalm Stockholm

Vi tar boking bara via telefon 08-658 10 99!

Om du vill boka tid på Orchidé Massage & Spa | Guldgränd 1 – Slussen Stockholm

Gå till vår Orchidé Massage & Spa | Slussen hemsida för bokning och mer information!